QUY CHẾ VĂN HOÁ CÔNG TY

Quy chế văn hoá là nền tảng quyết định sự tồn tại và phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Để xây dựng một nền tảng vững chắc, các bộ phận nhân sự tại công ty luôn tuân thủ các quy chế văn hoá công ty đã đề ra.

ĐỐI TÁC

Hợp tác trên tinh thần tôn trọng, hòa đồng, kết nối hổ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng xây dựng và phát triển

Tư tưởng, văn hoá, thái độ nhân văn, nghiêm túc tôn trọng lẫn nhau trong suốt quá trình hợp tác

Không phân biệt đối xử cấp bậc, địa vị trên dưới, nhân viên cũng như ban lãnh đạo

Có tinh thần biết ơn, cảm thông và sẻ chia đối với Hội đồng sáng lập, ban lãnh đạo, người đi trước và người đồng hành

NHÂN VIÊN

Tôn trọng Ban lãnh đạo và Thành viên cổ đông

Coi đối tác các dự án như chính những chủ dự án

Làm đúng chức năng nhiệm vụ được giao phó

Vui vẻ, hoà đồng, thật thà, thân thiện

Được hưởng quyền lợi và có trách nhiệm hoàn thành công việc như quy định trên hợp đồng lao động

BAN LÃNH ĐẠO

Đặt chữ Tâm lên hàng đầu trong mọi hoạt động.

Đồng nhất hợp nhất trong tư tưởng lãnh đạo và dẫn dắt phát triển.

Tôn trọng đối tác trên tinh thần hợp tác nhân văn.

Hướng về cộng đồng và xây dựng giá trị nhân văn cho cộng đồng.

Đặt quyền lợi của cộng đồng lên trên hết.

Lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng mọi ý kiến của cộng đồng thành viên, nhân viên cũng như khách hàng.

Luôn hướng tới sự hoàn thiện từng cá nhân lãnh đạo và hoàn thiện công ty mỗi ngày.

Kiên quyết đến cùng, sáng suốt phân minh để dẫn dắt công ty đạt được những thành quả tốt nhất.

Lãnh đạo trên tinh thần cho đi không nề hà vất vả và quản ngại khó khăn.

Chia sẻ

CÔNG TY THÀNH VIÊN
© CRGROUP.VN ALL RIGHTS RESERVED